Kinderfysiotherapie 0 – 2 jaar

Kinderfysiotherapie vraagt om een specifieke, kindgerichte aanpak. Samen met ouders werk ik aan een optimale omgeving waarin iedereen zich prettig en vertrouwd voelt.

Kinderen ontwikkelen hun motoriek spelenderwijs en bewegen en spelen is voor baby’s en peuters daarom ontzettend belangrijk. Door doen en eindeloos herhalen, ontdekken zij hun eigen mogelijkheden en daarmee groeit ook hun zelfvertrouwen. Baby’s en peuters leren heel veel dingen in korte tijd: het reiken, het grijpen, het liggen op de buik, en optillen van het hoofd, het omrollen, het zitten, het voortbewegen, het staan, het zelfstandig lopen, etc.. Vaak gaat dit vanzelf, maar soms kunnen zij hierbij wat ondersteuning gebruiken. In veel gevallen zal de jeugdarts van het consultatiebureau, de kinderarts of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van problemen in de motorische ontwikkeling, maar ook als ouder kunt u zich hier zorgen over maken. Kinderen hebben meestal baat bij kinderfysiotherapie en omdat de ontwikkeling in de eerste jaren heel snel gaat, is het vaak effectief om hier, bij een indicatie, snel mee te beginnen. Kinderfysiotherapie kan voor baby’s en peuters zinvol zijn bij:

 • Voorkeurshouding
 • Afplatting van de schedel aan 1 kant of in het midden
 • Onrustige baby of huilbaby
 • Gespannen baby die veel overstrekt
 • ‘Slappe’ baby
 • Trage motorische ontwikkeling (niet op de buik willen liggen, niet gaan rollen/ zitten/ staan/ loslopen etc.)
 • Billenschuiven
 • Opvallend looppatroon
 • Neurologische aandoeningen (o.a. Erbse parese)
 • Syndromale aandoeningen (o.a. syndroom van Down)
 • Aangeboren aandoeningen

Indien u vragen heeft of twijfels over de ontwikkeling van uw kind, kunt u altijd contact opnemen zodat we dit kunnen bespreken. Een verwijzing van een arts is niet noodzakelijk. Na het 1e consult bepalen we in overleg of verdere behandeling nodig is.