ToP programma

Aanmelden

Het ToP programma wordt aangeboden aan alle baby’s die geboren zijn na een zwangerschapsduur korter dan 32 weken en/of een geboortegewicht hebben onder de 1500 gram. Bij ontslag uit het ziekenhuis verzorgt de kinderfysiotherapeut van het ziekenhuis meestal de overdracht aan de ToP kinderfysiotherapeut. Ouders kunnen echter ook zelf contact opnemen als ze 2 weken na ontslag nog geen telefoontje van mij hebben gehad. Het kan zijn dat de overdracht vanuit het ziekenhuis vertraging heeft opgelopen of in alle hectiek vergeten is. Het 1e huisbezoek vindt, in overleg met ouders, plaats in de eerste 2 weken na ontslag uit het ziekenhuis. Totaal vinden er 12 huisbezoeken plaats en het programma eindigt na ongeveer een jaar. Kinderfysiotherapeuten die het ToP programma uitvoeren, zijn ketenpartner van het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (EOP) van het AMC.

Werkwijze

Het ToP programma sluit aan bij de manier waarop tijdens de couveuseperiode in steeds meer ziekenhuizen wordt omgegaan met de behoeften van de vroeggeboren baby: individuele ontwikkelingsgerichte zorg. Onderstaande vragen komen steeds terug en het is waardevol om daarop antwoorden te kunnen vinden samen met ouders:

  • Waar is uw kindje aan toe?
  • Wat kan het al zelf?
  • Waar heeft uw kindje hulp bij nodig?
  • Hoe kunt u die ondersteuning geven?

Een vroeggeboren baby kan door zijn gedrag al laten weten waar hij of zij zich prettig bij voelt en hoe hij of zij het liefst gesteund of getroost wil worden. Een baby doet allerlei pogingen om grip op de situatie te krijgen, zoals het zuigen op een speentje of op zijn handjes of juist iets vast te grijpen. Soms zoekt het steun met zijn voetjes om zich nog beter te kunnen concentreren op het kijken naar iets. Door samen te kijken naar het gedrag van uw kindje, ziet u hoe u hem of haar kunt helpen en dat geeft meestal veel voldoening aan ouders en kind.
Na elk huisbezoek (behalve na het 6e en 12e bezoek) krijgen ouders een ouderverslag met foto’s. In dit verslag wordt nogmaals onderbouwd wat tijdens het huisbezoek aan de orde is gekomen. 
Halverwege  en aan het eind van het ToP programma vindt er een evaluatie plaats van de ontwikkeling van uw kindje en wordt een tussentijdse- en eindrapportage gemaakt. De rapportages worden verzonden naar alle professionals die betrokken zijn bij uw kindje (kinderarts, consultatiebureau, huisarts etc). Het ToP programma hecht veel waarde aan een goede samenwerking en communicatie tussen alle professionals die betrokken zijn bij uw kind.

TopZorg Flevoland