Verwijzing & behandeling

Soms is het duidelijk dat uw kind kinderfysiotherapie nodig heeft, maar dat is niet altijd zo. Bij twijfel mogen ouders altijd een afspraak maken en is een verwijzing van een arts niet noodzakelijk. Na het eerste consult wordt in overleg met de ouders bepaald of verdere behandeling nodig is. 
Kinderfysiotherapie wordt vrijwel altijd vergoed maar informeer zelf bij uw zorgverzekeraar waar u, op grond van uw polis, recht op heeft. Zowel met als zonder verwijzing worden de 1e 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Indien meer behandelingen nodig zijn, kan dit vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen vergoed worden, hangt af van uw aanvullende zorgverzekering.

1e afspraak kinderfysiotherapie

Bij de eerste afspraak stel ik u vragen over de ontwikkeling en bijzonderheden tot nu toe en over de reden waarom u contact heeft opgenomen. Daarna observeer en onderzoek ik uw kind gericht. De resultaten van het onderzoek leiden tot een behandeldoel en een behandelplan, wat met u besproken wordt. Het is gebruikelijk om de huisarts en verwijzer van de bevindingen op de hoogte te stellen. Dit gebeurt schriftelijk, ook als u hier gekomen bent via DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). 

Vervolgbehandeling kinderfysiotherapie

De behandeling bestaat o.a. uit ondersteuning en advisering van u als ouder over hoe u uw kind spelenderwijs kunt stimuleren. U krijgt tips hoe u dit kunt aanpakken en inpassen in de dagelijkse verzorging. Denk hierbij aan hoe u uw kind het beste kunt oppakken, neerleggen, dragen, voeden, verschonen etc. Maar ook over hoe uw kind met spel en met materialen uitgedaagd kan worden.